X

Nicolas Vanden Eynden, Gentenaar, OCMW Raadslid Gent en verkiesbaar op de 12de plaats op 14 oktober 2012 !All In de pers

In de pers

Gent ICC


Citadelle ma belle

AED Automatische
Hart Defibrillator

Gourmet Invent staat niet stil
 
Toerisme Vlaanderen
 
Dit is Hyde Park van Gent
 
KMO Insider
 
Gourmet Invent: groene 
en streekvriendelijke 
duurzaamheid
 
feestelijke aankomst 
Ronde van Frankrijk

______________________________________________________________________________________
VLD GENT


Guy Verhofstadt duwt 
Open VLD lijst in Gent

Kleinzoon Noël Bouquet 
in OCMW-raad

Gourmet Invent staat niet stil
 
Fractie Magazine
 
Open VLD stopt ambitie 
niet weg

 

______________________________________________________________________________________
International Club of Flanders


Nieuwe bestuursploeg
bij ICF