X

Nicolas Vanden Eynden, Gentenaar, OCMW Raadslid Gent en verkiesbaar op de 12de plaats op 14 oktober 2012 !All Gent Levende Stad

Gent Levende Stad

Cultuur

Een liberale kijk op cultuur

 • Ondersteuning van de cultuurhuizen als speerpunten van de cultuurbeleving, via strategische convenanten. Een grondig takendebat met de Vlaamse Gemeenschap, en een ernstige evaluatie van de historische verdeling tussen de diverse instellingen, dringen zich op.
 • Ondersteuning van het lokale cultuurleven, in de eerste plaats door te investeren in infrastructuur en logistieke ondersteuning, onder meer via een netwerk van buurtzalen.
 • Verdere uitbouw van het Kunstenkwartier, door aankoop van de Leopoldskazerne als cultureel condominium en bedrijvencentrum voor de creatieve industrie, gecombineerd met repetitieruimtes, opnamestudio’s, seminarieruimtes en overnachtingsmogelijkheden voor artiesten.
 • Invoering van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en shopping (Gent Verwent) en een centraal boekings- en ticketingsysteem.
 • Openhouden van de hoofdbibliotheek op zondag.
 • Ondersteunen van de muziekindustrie, door het inrichten van repetitieruimtes, studio’s, ondersteunen van het cafécircuit, workshops en showcases.
 • Uitwerken en invullen van het label Unesco Creative City of Music via een overkoepelende structuur.
 • Bevorderen van cultuurparticipatie door laatavondvervoer met tram, bus of taxi.
 • Versterken van het samenspel tussen cultuur, economie en ondernemerschap.

Sport

Een liberale kijk op sport

 • Up-to-date houden van sportinfrastructuur, met onder meer vervanging van Driebeek en Wolfput en realisatie van de geplande buurtsporthallen, via TMVW en/of PPS.
 • Versterken van de buurtsportwerking en het project Buurtsportwerkers in Opleiding, inclusief de kleinschalige sportinfrastructuur.
 • Ondersteunen en aantrekken van topsportevenementen en meewerken aan de uitbouw van de topsportschool op de campus Blaarmeersen, in samenwerking met de UGent, het UZ en Bloso.
 • Uitvoeren van de volgende fases van het Masterplan Blaarmeersen (speelzone en inkom), en opnemen van de Zuiderlaan binnen het domein.
 • Versterken van het recreatie-aanbod en uitbouwen van jogging-parcours in alle wijken, naast verbindende assen via trage wegen en waterlopen.

Jeugd

Een liberale kijk op jeugd

 • Uitbouw van een platform voor jeugdcultuur voor creatie en presentatie.
 • Oriëntatie van de jeugddienst als toegangspunt voor kinderen, jongeren en ouders tot de stadsorganisatie.
 • Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.
 • Betrekken van kinderen en jongeren bij de inrichting van de openbare ruimte.
 • Blijven investeren in moderne en veilige jeugdinfrastructuur.
 • Oprichten van een jongerencultuurhuis in het Kunstenkwartier.

Toerisme en evenementen

Een liberale kijk op toerisme

 • Bijzondere inspanningen voor onderhoud van toeristische attractiepolen.
 • Ontwikkelen van toeristische applicaties voor smart-phones en tablet.
 • Realisatie van nieuwe hotelcapaciteit in de buurt van het vernieuwde ICC, op Flanders Expo en in de binnenstad, in diverse prijssegmenten.
 • Evaluatie van het evenementenbeleid en zoeken naar een juist evenwicht tussen evenementen en leefbaarheid voor de bewoners.
 • Omvormen van de Dienst Evenementen en Feesten tot een agentschap, als uniek loket en coördinator voor alle evenementen op het openbaar domein, het beheer van stadszalen en logistieke ondersteuning.

Evalueren en bijsturen van de Gentse Feesten, onder meer door het invoeren van een overkoepelende organisatiestructuur en complementaire programmat