X

Nicolas Vanden Eynden, Gentenaar, OCMW Raadslid Gent en verkiesbaar op de 12de plaats op 14 oktober 2012 !All See All Professioneel

Professioneel

Gent ICC

Tijdens mijn studentenjaren heb ik de eerste stappen kunnen zetten in mijn professionele activiteit door mee te kunnen werken in een van de mooiste monumenten van Gent, ‘tKuipke.
Hierdoor is mijn passie ook gegroeid voor de Zesdaagse van Gent en het evenementiële in de stad.

Vanaf 2003 ben ik gevraagd geweest om, vanuit mijn expertise in ‘tKuipke, bij de buren in het Gent ICC het Operationele team te vervoegen.

Kort daarna heb ik de kans gekregen om mijn commerciële talenten verder te ontwikkelen als Account Manager binnen de groep, waarbij het sociale en netwerk-aspect mij blijkbaar zeer goed lag. Mede hierdoor ben ik later doorgegroeid tot op directie-niveau als Sales & Communicatie Manager.

In 2009 werd ik binnen de groep aangesteld om het dossier te leiden rond de verkoop van Gent ICC, iets wat ik samen met o.a. mijn goede vriend Christophe Peeters tot een goed einde heb gebracht.
Binnen de nieuwe structuur breidde mijn takenpakket zich uit om, naast Gent ICC, ook de sales en communicatie  te voorzien voor de partners cateraar Gourmet Invent en Alfin Catering.

International Club of Flanders

Mijn netwerk-activiteiten binnen Gent ICC leidden er ook toe dat ik in 2007 geconsulteerd werd door toenmalig general-manager van Sofitel Gent, Robert-Jan Woltering, om samen met jonge dynamische ondernemers de jongerentak van de International Club of Flanders op te richten. Na wat obligaat vallen en opstaan is ICFLYES heden ten dage één van de vaste aanspreekpunten voor jonge entrepreneurs binnen de International Club of Flander én binnen Gent en omstreken.

Het engagement en doorzettingsvermogen binnen de Club hebben ertoe geleid dat ik sinds 2012 de operationele leiding heb in functie van Secretaris-Generaal binnen de International Club of Flanders. Mijn bevoegdheden binnen deze functie zijn de dagelijkse leiding, het organiseren van business-events en het aantrekken van nieuwe leden. Kortom, een functie mij op het lijf geschreven.

Politicus vs professional

Politieke ambities vereisen vaak ook een professionele aanpak. Binnen mijn recent mandaat als OCMW-raadslid én als actief lid binnen verschillende commissies komt mijn professionele kennis ten volle tot zijn recht. De ervaring die ik als ondernemer opgedaan heb, vormt dan ook de basis voor mijn grootste drijfveer om mij verder te ontplooien binnen het Gentse beleid, nl de integratie van een striktere implementatie van gestroomlijnd management binnen de Gentse publieke sectoren en dit vanuit het liberale gedachtengoed.

Comments are closed.