X

Nicolas Vanden Eynden, Gentenaar, OCMW Raadslid Gent en verkiesbaar op de 12de plaats op 14 oktober 2012 !All See All VLD Gent-Oost

VLD Gent-Oost

Sinds september 2010 ben ik voorzitter van de lokale onderafdeling Open VLD Gent Oost.

Samen met mijn collega bestuurders (Stijn Dauwe, Shekeb Amiri, Edward Landtsheere, Vesselina Bourova en Nathalie Snauwaert) staan wij in om de vragen van de lokale burger van Gentbrugge en Ledeberg te beantwoorden.
Het doel van de politieke werking van de afdeling is duidelijk:
Dienen als tussenschakel tussen de burger en het beleid, in de eerste plaats op stedelijk niveau; dit impliceert enerzijds het verstrekken van partij- en beleidsinformatie vanuit een liberale visie, en anderzijds dienen als kanaal om de signalen van de burger door te geven aan de politieke verantwoordelijken.

Hierbij kan u meer info hebben van onze buurten:
Gentbrugge
Oud-Gentbrugge
Ledeberg
Moscou-Vogelhoek

Comments are closed.