X

Nicolas Vanden Eynden, Gentenaar, OCMW Raadslid Gent en verkiesbaar op de 12de plaats op 14 oktober 2012 !All See All Jong-VLD

Jong-VLD

Jong VLD is een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie die de liberale ideologie wil uitdragen. Jong VLD wil jongeren stimuleren om kennis te maken en creatief om te gaan met politiek en zich te ontplooien binnen de liberale ideologie en beginselen. Jong VLD baseert zich daarvoor op haar eigen beginselverklaring.
Als jongerenvereniging besteden wij vooral aandacht aan het verhogen van het politieke bewustzijn bij jongeren. We willen echter ook hun politieke betrokkenheid verhogen. Dit doen we via vormingen, infosessies en inspraakmomenten.
Jong VLD staat open voor alle jongeren tot 35 jaar, zonder onderscheid op eender welk vlak.
Jong VLD organiseert een breed scala aan activiteiten, zoals onder andere:
actuadebatten
themadebatten rond 4 seizoensthema’s per jaar
congressen
een seizoensuniversiteit
de Freedom Party

 

http://www.jongvld.be

Comments are closed.